CURS 10-11 CONSTRUIM FRASES...

Aquest curs 2010-11 estem elaborant un material per treballar l'estructura de la frase.

Morfologia:
Singular / Plural
- El Cos (IMATGE B/N SINGULAR / PLURAL , COLOR SINGULAR / PLURAL , PARAULES)
- Els Aliments (IMATGE B/N , COLOR - PARAULES)
- Els Animals (IMATGE B/N , COLOR SINGULAR / PLURAL - PARAULES)
- La Casa (IMATGE B/N SINGULAR / PLURAL , COLOR SINGULAR / PLURAL- PARAULES)
- L'Escola (IMATGE B/N , COLOR - PARAULES)
- La Roba (IMATGE B/N SINGULAR / PLURAL , COLOR SINGULAR / PLURAL - PARAULES)


*(Les imatges estan extretes del material d'Educació Compensatòria i de banc d'imatges públics a Internet)
Sintaxi:
Oracions simples: Sujecte, Subjecte + Verb, Sujecte + Verb + OD., Subjecte + Verb + OD. + OI. , ...Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...